Cuộc sống ở Úc

Trái chuối

Trái chuối

Cuộc sống nơi xứ người đôi khi làm chúng ta cảm thấy đơn độc, và đôi khi nhờ những tình cảm thật đơn giản của những người đồng hương sẽ làm cho chúng ta thấy thật ấm lòng. Và hôm nay tôi được cảm nhận điều đó qua một câu chuyện nhỏ vừa xảy ra.

Car Sharing

Car Sharing

Ở Úc có dịch vụ gọi là Car Sharing, sau khi đăng ký thành viên thì chúng ta sẽ được phát 1 cái thẻ. Xe của mấy dịch vụ này thì đậu khắp nơi trong thành phố (mỗi xe có một chỗ đậu riêng trên đường, thường các slot này có đánh dấu “car share only” và đã được các hãng car sharing mua đứt, xe thường không được đậu vô).